کنتس تابو

فارغ التحصیل از دانشگاه آکادمیا
شیوه آنالیز بیمارت:
تشخیص رنگ و کیفیت هاله دور سر
تکنیک:
همذات پنداری
(کنتس تابو روش های عجیبی برای شناسایی مشکل داره. با یه مکعب مستطیل کریستالی درخشان و نگاه خیره و دقیقش. کنتس تابو همیشه می زنه به هدف!)