مادام ملو

فارغ التحصیل کالج جرمانیا
شیوه آنالیز بیمارت:
پژوهش دقیق در باب آناتومیِ مشکل
تکنیک:
گفت و گو
(مادام ملو، طوری که بیمارت اصلاً متوجه نمی شه، زیر و بم مشکلِ بیمارت رو شناسایی می کنه؛ فقط با گفت و شنود. جادوی کلام مادام ملو مثال زدنیه!)