دُن تُپُق

فارغ التحصیل از دانشگاه هنرهای زیباتر
شیوه آنالیز بیمارت:
کشف ناشناخته ها
تکنیک:
اختراع
(دُن تپق مدام در حال کشف و اختراعه، شوخ طبعه و گاهی به بیمارت های خسته، دلگرمی می ده تا خودشونو کشف کنن. با دن تپق، مارتیست شدن خیلی می چسبه!)