• به اتفاقات جذاب فکر کنید برای هدیه دادن! یک اجرای تئاتر یا یک رخداد ویژه، حتی یک کتاب صوتی اختصاصی.
  • بی نهایت ایده ی جالب دیگر برای خلق یک هدیه شگفت انگیز، پیشنهاد ویژه  استودیو خلاقیت مارتیا به شماست.

نمایش «گزارش دگردیسی گوزن» - اجرای اختصاصی در تئاتر شهر

پرفورمنس «آرکتایپ زوال» - اجرای اختصاصی در حیاط عمارت روبرو