ویترین

در مورد طراحی ویترین هم، استودیو خلاقیت مارتیا، ایده های بسیاری داردو در یک روند تحقیقی  برای اثرگذاری بیشتر ویترین ها در مشاغل مختلف، به رویکردهای تازه ای دست یافته است.
نمونه:
ویترین شعبات مختلف فرس در تهران
طراحی هماهنگ بر اساس کانسپت مرکزی
ویترین هایی منعطف برای تغییر چیدمان به نسبت تغییر فصل

ویترین فروشگاه فرس
ویترین فروشگاه فرس
ویترین فروشگاه فرس

طراحی و اجرای ویترین فروشگاه آرشاک

طراحی و اجرای ویترین فروشگاه فرس

بخش ویترین و چیدمان

استودیو خلاقیت مارتیا با نگاهی نو به مناسبت ها و ارزش های فرهنگی و ملّی و با بهره گیری از امکانات هنر معاصر، در حرکتی نو، به طراحی و اجرای چیدمان های مفهومی و متفاوت می پردازد تا مخاطبین را با فضا و نگاهی تازه مواجه کند. در لابی سازمان ها و شرکت ها ، در محیط های مناسب خارجی و داخلی، بنا بر مناسبت یا رویداد مورد نظر، ایده پردازی، طراحی و اجرا از سوی استودیو خلاقیت مارتیا انجام می گیرد.

غرفه استودیو خلاقیت مارتیا (در نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات 96)

غرفه نمایشگاه
غرفه نمایشگاه
غرفه نمایشگاه
غرفه نمایشگاه

غرفه بانک کشاورزی (در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی97)

غرفه بانک کشاورزی
غرفه بانک کشاورزی
غرفه بانک کشاورزی
غرفه بانک کشاورزی

سردرِ ورودی مدرسه پزشکان (بخشی از یک هدیه اختصاصی)

چهل سالگی

چیدمان 40 سالگی
چیدمان 40 سالگی
چیدمان 40 سالگی

بهار در زمستان

بهار در زمستان
بهار در زمستان
بهار در زمستان
بهار در زمستان

ما پیروزیم

ما پیروزیم
ما پیروزیم
ما پیروزیم
ما پیروزیم

رواق یلدا (به مناسبت شب یلدا)

رواق یلدا
رواق یلدا
رواق یلدا
رواق یلدا

ستون افتخار

ستون افتخار
ستون افتخار
ستون افتخار
ستون افتخار