هدایای تبلیغاتی مناسبتیمشاهده هدایای تبلیغاتی مناسبتی

هدیه دادن در مناسبت های خاص ایرانی و درون سازمانی، بسیار حائز اهمیت است. تکرار هرساله ی این مناسبت ها این چالش را ایجاد می کند که: امسال چه هدایایی را باید در نظر گرفت؟
استودیو خلاقیت مارتیا با طراحی های متفاوت و به روز، هر بار پیشنهادات متفاوتی برای هدایای مناسبتی ارائه می کند.

هدایای یلدایی
هدایای روزپزشک
هدایای نوروزی
هدایای سال نو میلادی