استودیو خلاقیت مارتیا با نگاه بسیار ویژه و هنرمندانه به آثار تاریخی ایران و جهان، هدایایی را طراحی و تولید نموده است که همچون آثار هنری متفاوت، می درخشند. هدایای تاریخی با این نگاه نو، برای گروه های مختلفی از مخاطبین شغلی و تجاری، جذاب و قابل توجه خواهند بود، و به عنوان یک هدیه تبلیغاتی بسیار متفاوت، اثربخشی ویژه ای خواهند داشت.

نگارینه - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

مجموعه نگارینه

مدال فرشته - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

مدال نقش فرشته

کراوات بقراط - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

کراوات بقراط

دکمه سردست امضاء بقراط

دکمه سردست بقراط

مدال بلک ول - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

مدال بلک ول

قاب کلیسای کهن

قاب یادمان - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

قاب رومیزی یادمان

دیوارکوب یادمان

مدال ساسانی

مدال ساسانی

دیوارکوب پل خواجو - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

دیوارکوب پل خواجو