هدیه “روز پزشک”۳

هدیه “روز پزشک”۳
دكمه سرآستين
با طرح امضاء بقراط
(از مجموعه سوگندنامه بقراط)

 

 

 

تاريخ و داستان ، به هديه جان مى دهد!
#روز_پزشك
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
براى گفت و گو در مورد جزئيات و سفارش با ما تماس بگيريد:
۰۹۱۹۷۰۶۱۲۰۷
www.martia.co
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: