ضد سیگار!

ضد سیگار!

ضد سیگار!

تم های مختلفی در تبلیغات وجود دارد؛ خوشحالی، ترس، خشم، عشق و …

همه ی ما در طول زندگی به شکلی با سیگار در ارتباط بوده ایم و دیده ایم که افراد  سیگاری از اینکه دیگران مضرات سیگار را برایشان شرح دهند، چندان خوششان نمی آید. چراکه همه ی آنها به خوبی از مضرات سیگار آگاهند اما هنوز سیگار می کشند!

 

کمپین ها و تبلیغات ضد سیگار معمولا بسیار ترسناک و گاهی ظالمانه اند. کم تر تبلیغی را درباره ی دخانیات دیده ایم که لطیف و عاری از ترس باشد. طوری که بعد از مشاهده ی آن ها، قلب مان از ترس و اندوه آکنده می شود.

با توجه به جملات آغازین درباره ی انواع تم تبلیغاتی، اصلا رسالت تبلیغات ضد دخانیات چیست؟ تبلیغات ضد دخانیات باید چه تمی داشته باشند؟ ترس-انزجار!

فکر می کنم تبلیغات ضد سیگار جزو معدود موضوعاتی باشد که مبلغان در آن آزادانه سعی در ترساندن یا منزجر کردن مخاطبین دارند. و البته فراموش نکنید، موثرترین تبلیغات آن هایی هستند که باعث تحریک احساسات مصرف کننده شوند!

 

ترس یک تم محبوب و در عین حال سخت است. اینکه شما مخاطب را به وسیله ی تبلیغ تان از چیزی بترسانید، کار راحتی نیست. اما چرا باید مخاطب را بترسانید؟ مخاطب باید از ترسش چه نتیجه ای بگیرد؟ پس تبلیغ نمی تواند صرفا چند فریم یا یک پوستر موضوعی خوش رنگ و لعاب باشد. تبلیغ خوب از بررسی دقیق رفتار مخاطب با پایه های روانشناسی ناشی می شود.مبلغ باید بداند می خواهد مخاطب را به کجا برساند و وقتی او به نقطه ی مورد نظر رسید، چه احساسی باید داشته باشد. به همین دلیل برای هر تبلیغ یک روند روانی تعریف می شود و از رهگذر همین روند، تبلیغ کننده می تواند، اصطلاحا، به جایی که باید، ضربه بزند.

 

تمام این موارد باید بسیار هوشمندانه صورت بگیرند، زیرا در نهایت باید به ترغیب مخاطب برای ترک سیگار منجر شوند.

 

 

ترس، یک احساس غریزی ست و به ما کمک می کند واکنش مناسب تری داشته باشیم. پس شاید به همین دلیل توصیه های دیگران بسیار کم اثر تر از تبلیغی باشد که با عث ایجاد ترس می شود.

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: