تکنولوژی در طراحی ویترین!

تکنولوژی در طراحی ویترین!

تکنولوژی در طراحی ویترین!

“آیا طراحی ویترین به هنری تکراری تبدیل شده است؟”

پاسخ:

تصور کنید مقابل ویترین یک فروشگاه بایستید و مثل بسکتبالیست ها برای “اسلم دانک” به هوا بپرید! بی گمان قبل از اختراع تکنولوژی “کینکت” و در مقابل جایی جز ویترین برند نایکی (تلفظ امریکایی)  مشاهده کنندگان با تعجب از شما فاصله می گرفتند!

در سال ۲۰۱۲، مقارن با المپیک لندن، “نایکی” طی قراردادی با یک شرکت هلندی، هشت ویترین خلاق طراحی و اجرا کرد. اساس تمام این ویترین ها تکنولوژی تازه به بازار آمده ی “کینکت” بود. استفاده از این تکنولوژی اینتراکتیو(تعاملی)  کاملا مخاطب را تحت تاثیر قرار می داد و قبل از ورود به فروشگاه او را وادار به عکس العمل می کرد! نتیجه، ایجاد هیجان و تمایل بود.

رهگذر در جایی مشخص می ایستد و بعد از شمارش معکوس به هوا می پرد. بعد از پرش، سواالی روی ویترین نقش می بندد “آیا می خواهید رکورد شما ثبت شود؟” با لمس کلمه ی “بله” ارتفاع پرش او روی ویترین مشخص می شود. در عین حال رکوردهای ثبت شده نیز برای مخاطب روی سایت قرار می گیرند.

ویترین های سری “کینکت” نایکی از نظر گرافیکی ساده اند؛ در واقع بهتر است بگوییم به دلیل استفاده از این تکنولوژی مهیج، نیاز و لزومی به استفاده از پیچیدگی نیز وجود ندارد.

برند پویای “نایکی” به خوبی می داند که برای حفظ محبوبیت خود باید پا را بیرون مرزها و درست در قلب مخاطب بگذارد.

“Just do it “

شعار این برند محترم است! و اگر قدمی عقب بگذارید و نگاهی کلی به فعالیت این برند داشته باشید، در می یابید که “نایکی” همواره در حال عمل به شعارش بوده است. منبع الهام این شعار هم قابل توجه است؛ آخرین جمله ی قاتل زنجیره ای معروف “گری گیلمور” قبل از تیرباران!

نام این برند بعد از مدتی از “بلو ریبون  اسپرت” به “نایکی” تغییر کرد. “نایکی” نام الهه ی پیروزی در یونان باستان است. لوگوی این برند هم متاثر از طرح خطی بال پیکره ی این الهه است.

به راستی برندی با میزان شهرت و محبوبیت “نایکی” چه نیازی به صرف هزینه های گزاف تبلیغاتی دارد؟ پاسخ در پرسش مستور است. برای حفظ کلاس و شخصیت برند و نیز ابقای محبوببت گران به دست آمده!

 

ترجمه متن: مهرگان زارعی

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: