بلور بهار!

” بلور بهار”
بذر گل هاى بهارى!
يك كارت تبريك زنده!

چه لذتى مى برد بهار از روياندن و افشاندن طراوت!
اين “بلورِ بهار” است !

ايده اى تازه از استوديو خلاقيت مارتيا…
با تقديم آن، تجربه ى روياندن گلها را هديه بدهيد!
تجربه ى عطرآگين و سبز بهار!

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: