يك تقويم روميزى جذاب و مدرن!

يك تقويم روميزى جذاب و مدرن!
تقويم “تاكتيك” يك تقويم هميشگى ست! طراحى آن به شكلى ست كه با تغيير ارقام مى توانيد هر تاريخى را بسازيد!

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: