معرفی کتاب!

معرفی کتاب!

“معرفى كتاب”
شماره ى ٣ از مجموعه “اين هنر لعنتى!”

در كتاب ” رسانه هاى نوين در قرن بيستم” با هنرمندانى آشنا مى شويد كه با ورود به دنياى جديد، ساختارهاى ذهنى گذشته را به پرسش گرفته اند و براى عصر حاضر شيوه هايى نو پيشنهاد كردند. اين رويكرد به تغييراتى مهم و بنيادين در معناى گسترده ى هنر منجر شد.

 

تغيير ديدگاه و ارزش نهادن به سليقه ها و ذائقه هاى نو و غيرمتعارف، گاهى جريان ساز و موجب ايجاد پديده هاى نو در مسير تاريخ است.
اگر شناخت اجمالى اين روند هيجان انگيز در قرن بيستم برايتان جذاب است، مطالعه ى اين كتاب را از دست ندهيد!

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: