میس دانتل

میس دانتل

فارغ التحصیل از دانشگاه دهلی

شیوه ی آنالیز بیمارت:

کشف شعر بیمارت مورد نظر

تکنیک:

برش و چیدمان

ابزار:

سوزن، قیچی، پارچه

ویژگی شخصیتی:

بدقول، گریزان از تکنولوژی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: