آقای دبوس

آقای دبوس

فوق تخصص طب قلمی از دانشگاه جندی شاپور

شیوه ی آنالیز بیمارت:

کشف ریشه های تاریخی

تکنیک:

قلم تراشی

ابزار:

کاغذ ، قلم، قلم تراش

ویژگی شخصیتی:

کم حرف، فراموش کار

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: