مادام ملو

مادام ملو

دارای مدرک ارشد ارتباطات از دانشگاه یونیورس غربی

شیوه ی آنالیز بیمارت:

گفت و گوی ویژه ی خبری

تکنیک:

تخلیه اطلاعاتی نامحسوس

ابزار:

اپلیکیشن های ارتباط صوتی و تصویری

ویژگی شخصیتی:

پرحرف، خونسرد، مجاب کننده

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: