بخش ویترین و چیدمان

استودیو خلاقیت مارتیا با نگاهی نو به مناسبت ها و ارزش های فرهنگی و ملّی و با بهره گیری از امکانات هنر معاصر، در حرکتی نو، به طراحی و اجرای چیدمان های مفهومی و متفاوت می پردازد تا مخاطبین را با فضا و نگاهی تازه مواجه کند. در لابی سازمان ها و شرکت ها ، در محیط های مناسب خارجی و داخلی، بنا بر مناسبت یا رویداد مورد نظر، ایده پردازی، طراحی و اجرا از سوی استودیو خلاقیت مارتیا انجام می گیرد.

چهل سالگی (به مناسبت پیروزی انقلاب)

چیدمان 40سالگی
چیدمان40سالگی
چیدمان40سالگی

بهار در زمستان (به مناسبت پیروزی انقلاب)

بهار در زمستان
بهار در زمستان
چیدمان پیروزی انقلاب
بهار در زمستان

غرفه استودیو خلاقیت مارتیا (در نمایشگاه بین المللی صنعت تبلیغات ۹۶)

غرفه نمایشگاه
غرفه نمایشگاه
غرفه نمایشگاه
غرفه نمایشگاه

غرفه بانک کشاورزی (در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی۹۷)

غرفه بانک کشاورزی
غرفه بانک کشاورزی
غرفه بانک کشاورزی
غرفه بانک کشاورزی

چیدمان حریم (به مناسبت هفته دفاع مقدس)

حریم
حریم
حریم

ما پیروزیم (به مناسبت پیروزی انقلاب)

ما پیروزیم
ما پیروزیم
ما پیروزیم
ما پیروزیم

رواق یلدا (به مناسبت شب یلدا)

رواق یلدا
رواق یلدا
رواق یلدا
رواق یلدا

ستون افتخار (به مناسبت هفته دفاع مقدس)

ستون افتخار
ستون افتخار
ستون افتخار
ستون افتخار

ویترین

در مورد طراحی ویترین هم، استودیو خلاقیت مارتیا، ایده های بسیاری داردو در یک روند تحقیقی  برای اثرگذاری بیشتر ویترین ها در مشاغل مختلف، به رویکردهای تازه ای دست یافته است.
نمونه:
ویترین شعبات مختلف فرس در تهران
طراحی هماهنگ بر اساس کانسپت مرکزی
ویترین هایی منعطف برای تغییر چیدمان به نسبت تغییر فصل

ویترین فروشگاه فرس
ویترین فروشگاه فرس
ویترین فروشگاه فرس