هدایای سازمانیمشاهده هدایای سازمانی

هدایای تبلیغاتی چنانچه فکر شده و با استراتژی درست طراحی و تولید شوند، در ارتباطات میان شرکت ها و مجموعه های تجاری، بسیار اثرگذار خواهند بود. در استودیو خلاقیت مارتیا و در بخش هدایای سازمانی، این امر مهم به خوبی و به شکلی خلاقانه انجام می پذیرد.

شنبه ها - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

روز شمار شنبه ها

گاهشمار فلکی

جمعه های سینمایی

شنبه ها - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

چهارفصل

تقویم جان - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

تقویم جان بزرگ

تقویم جان کوچک - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

تقویم جان کوچک

ماهنوش - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

ماهنوش

قلمران- هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

میز قلمران

عطرنوش - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

عطرنوش

بهار آفرین - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

بهار آفرین

نزهت نامه- هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

نزهتنامه

قاب یادمان - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

قاب رومیزی یادمان

قاب یادمان - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

دیوارکوب یادمان

نبض آرام - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

نبض آرام

دیوارکوب پل خواجو - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

دیوارکوب پل خواجو

مدال فرشته - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

مدال نقش فرشته

کراوات بقراط - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

کراوات بقراط

دکمه سر دست بقراط- هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

دکمه سردست بقراط

مدال بلک ول - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

مدال بلک ول

قاب کلیسای کهن

مجموعه آرامش- هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

مجموعه آرامش

مجموعه آرامش کوچک - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

مجموعه کوچک آرامش

شکوه درخت

شکوه درخت- هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

ست دوتایی شکوه درخت

دریای سپید- هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

دریای سپید

پک قاصدک - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

پک قاصدک

پک سوالبارد

آرامش با گل سرخ - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

آرامش با گل سرخ

تبریکنامه عطر بهار

ماگ بقراط - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

پک ماگ بقراط

شاهکار هنری - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

زندگی در شاهکار هنری

sound wave - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

sound wave

تراریوم - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

تراریوم

هندوانه شب یلدا - هدایای شب یلدا - استودیو خلاقیت مارتیا

هندوانه یلدایی

جعبه انار خوری - هدایای شب یلدا - استودیو خلاقیت مارتیا

جعبه انار خوری

انار و فال - هدایای شب یلدا - استودیو خلاقیت مارتیا

انار و فال

خاطره انگیز - هدایای شب یلدا - استودیو خلاقیت مارتیا

خاطره انگیز

فال نیک - هدایای یلدایی - هدایای مناسبتی - استودیو خلاقیت مارتیا

فال نیک

تک فال - هدایای شب یلدا - هدایای مناسبتی - استودیو خلاقیت مارتیا

تک فال