قاب رومیزی یادمان

آرامگاه بوعلی سینا، در نگاهی نو

قاب رومیزی یادمان
قاب رومیزی یادمان

نبض آرام

معجونی برای آرامش هر روزه (بر اساس رساله نبض ابوعلی سینا)

نبض آرام
نبض آرام
نبض آرام

کراوات و دکمه سردست سوگند نامه

بر اساس متن اصلی سوگندنامه بقراط

مدال الیزابت بلک ول

بر اساس چهره نخستین جراح زن جهان

مدال الیزابت بلک ول
مدال الیزابت بلک ول
مدال الیزابت بلک ول

میز قلمران

محصولی ارگونومیک برای نوشتن و مطالعه، قابل حمل ، با طراحی بسیار ویژه

میز قلمران
میز قلمران