نگارینه

بازسازی یک اثر باستانی و طراحی یک محصول مدرن بر اساس آن اثر

نگارینه
نگارینه
نگارینه
نگارینه

مدال نقش فرشته

بر اساس دیوارنگاره ی قدیمی ترین کلیسای ایران

مدال نقش فرشته
مدال نقش فرشته
مدال نقش فرشته

کراوات و دکمه سردست سوگندنامه

بر اساس متن اصلی سوگندنامه بقراط و با نقش امضاء بقراط

مدال الیزابت بلک ول

بر اساس چهره نخستین جراح زن جهان

مدال الیزابت بلک ول
مدال الیزابت بلک ول
مدال الیزابت بلک ول

قاب کلیسای کهن

اثری سه بعدی از معماری کهن ترین کلیسای ایران (هدیه ای مناسب برای کریسمس)

قاب کلیسای کهن
قاب کلیسای کهن

قاب رومیزی یادمان

آرامگاه بوعلی سینا، در نگاهی نو

قاب رومیزی یادمان
قاب رومیزی یادمان

مدال سکه ساسانی

آرامگاه بوعلی سینا، در نگاهی نو

مدال سکه ساسانی
مدال سکه ساسانی
مدال سکه ساسانی
مدال سکه ساسانی

دیوارکوب پل خواجو

نمود ظرافت معماری

دیوارکوب پل خواجو
دیوارکوب پل خواجو
دیوارکوب پل خواجو